ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

สำนักงานบัญชีภูเก็ต แอ็คคาวน์ติ้ง เซ็นเตอร์ เรามีทีมงานพร้อมให้คำแนะนำเพื่อสร้างความเชื่อมันในการทำธุรกิจของท่านให้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ให้คำแนะนำข่าวสารด้านบัญชีและภาษี  ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา เมื่อท่านเริ่มต้นทำธุรกิจ
โปรดคิดถึงเราศูนย์บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร

  • บริการให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นทำธุรกิจสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ฃ
  • ให้คำแนะนำการบริการจัดการภายในองค์กรการจัดทำเอกสาร
  • รับปรึกษาให้คำแนะนำการวางระบบบัญชี วางแผนภาษี และวางระบบการควบคุมภายใน
    เพื่อให้ธุรกิจเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามกฎหมาย
  • วางแผนการทำบัญชีและวางแผนภาษี ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาต่อการตัดสินใจ
  • ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาในประเด็นภาษีอากรเมื่อถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร
  • แนะนำการใช้งานโปรแกรมในการทำบัญชีในและนอกสถานที่
  • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บัญชี ให้สามารถทำรายงานในรูปแบบที่ท่านต้องการ
  • อัตราค่าบริการขึ้นกับประเภทของธุรกิจและความซับซ้อนของการให้คำปรึกษา