สำนักงานบัญชี ภูเก็ตแอ็คคาวน์ติ้งเซ็นเตอร์ เรามีบริการอบรมนอกสถานที่ เหมาะกับลูกค้าที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express  และต้องการให้ทางบริษัทฯ จัดส่งวิทยากรเพื่อบรรยายเฉพาะเรื่อง หรือ เฉพาะส่วนที่ทางลูกค้ายังไม่เข้าใจการทำงานของโปรแกรม  โดยเน้นเนื้อหาให้สามารถทำงานได้  การบรรยายเพียงวันละ ไม่เกิน  4 ชั่วโมง จึงเป็นไปได้ยากที่จะใช้เวลาเพียงเท่านี้เพื่อจะอธิบายการทำงานทั้งหมดของโปรแกรม

     หากท่านต้องการเข้ารับการอบรมการใช้งานทั้งหมดของโปรแกรม Express ครอบคลุมเนื้อหา สามารถติดต่อได้โดยตรง โทร. 089 1951921 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม