บริการวางระบบบัญชี

  •     สำนักงานบัญชีภูเก็ตแอ็คคาวน์ติ้งเซ็นเตอร์ ให้บริการด้านบัญชีและภาษีครบวงจร บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่สำเร็จปริญญาตรีสาขาบัญชีโดยตรง  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญโดยตรงในวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี โดยทีมนักบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
    พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชีโดยตรงมีความรู้ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพ เพื่อที่ลูกค้าที่ใช้บริการทางด้านบัญชีกับ
    สำนักงานบัญชีภูเก็ตแอ็คคาวน์ติ้ง เซ็นเตอร์