บริการตรวจสอบบัญชี

เรามีทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านบัญชีโดยตรง ทั้งจากธุรกิจและสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้นำเสนอบริการ มีความรู้ ด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนนิติบุคคลทุกชนิด สร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผล

ตรวจสอบบัญชี (Audit)

ไม่ว่ากิจการของท่านจะดำเนินงาน  ประกอบธุรกิจหรือไม่ก็ตาม กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องทำการปิดงบการเงิน แล้วนำส่งให้ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและเซ็นรับรองงบ เพื่อนำส่งให้หน่วยงานราชการต่อไป เช่น กรมพัฒนธุรกิจการค้า กรมสรรพากร