บริการด้านจดทะเบียน สำนักงานบัญชคุณภาพ พีเอซี ควอลิตี้ กรู๊ป ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดบริการท่านโดยทีมงานมืออาชีพที่มี ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการมากกว่า 10 ปี ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ ระเบียบของทาง ราชการกำหนด บริการด้วยความรวดเร็ว ในราคายุติธรรม พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ :

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  • จดทะเบียนพาณิชย์/พาณิชย์อิเล็คทรอนิค ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น,กรรมการเข้าใหม่-ลาออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง